Přednášející

npor. PharmDr. Jan Bavlovič

npor. PharmDr. Jan Bavlovič

V roce 2016 absolvoval Farmaceutickou fakultu a zároveň Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. V současné době působí ve FN HK jako klinický mikrobiolog a zároveň dokončuje PhD studium na Fakultě vojenského zdravotnictví. Náplň jeho práce se již delší dobu zaměřuje na patogenní mikrobiologické agens, zejména F. tularensis. Má za sebou řadu aktivních účastí na mezinárodních konferencích. Toto léto navíc strávil několik měsíců na zahraniční univerzitě ve Švédsku, kde si rozšířil obzory při studiu tohoto patogenu.

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

Primář Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Vojenské zdravotnické služby

Předseda Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP

Je od roku 1996 primářem OHKT ÚVN Praha a od roku 1997 hlavním odborníkem pro hematologii a transfuzní službu VZdrSl a předsedou vědecké rady Sboru hlavních odborníků. Zúčastnil se dvou zahraničních vojenských misí (2003 Iraqi Freedom v Iráku a Winterrace 2005/6 v Pákistánu) a několika indikačních misí v rámci programu humanitárních evakuací MEDEVAC v Iráku, Afgánistánu a Kosovu (2004-2008). Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je kryokonzervace krve, otázky spojené s vojenskou transfuzní službou, masivním krvácením a krevní transfuzí v krizových stavech a v přednemocniční péči. Je garantem v oboru hematologie a transfuzní služba na Fakultě biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze, kde též přednáší.Je členem pracovní skupiny Blood Panel COMEDS NATO), předsedou Společnosti vojenské medicíny a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a členem Národní transfuzní komise MZ ČR.

Tomáš Studeník

Tomáš Studeník

Radikální inovátor a městský hacker. Studoval na University of Liverpool, HEC Paris a Oxford University. Tomáš zlepšuje nemocnice, továrny, města a svět umění. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas. Přivedl do Česka FuckUp Nights, napsal Velkou knihu fuckupů. Časopisem Computer World byl vyhlášen TOP IT osobností roku 2020. Tomáš je autorem projektu THEAITRE, kde umělá inteligence napsala po 100 letech od premiéry R.U.R. Karla Čapka divadelní hru. Od roku 2021 Tomáš vyučuje spolu s děkanem Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové kurz Věda o selhání. V roce 2022 zakládá středoevropský startupový health tech inkubátor Caelestinus.

plk. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M. DBA

plk. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M. DBA

Od ukončení studia na 1. lékařské fakulta Univerzity Karlovy v Praze pracoval jako sekundární lékař na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v letech 1995 až 2013.

V roce 2013 po návratu z mise v Afghánistánu začal pracovat jako zástupce přednosty na stejném pracovišti. Po vzniku Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice se stal zástupcem přednosty pro tento ústav. Doktorát získal na Karlově univerzitě v Praze na téma “Neuromodulace – význam pooperační epidurální fibrózy”. Od roku 2000 organizoval tři kurzy neuromodulačních technik a jeden kurz týkající se traumatologie obličeje. Od roku 2005 provádí endoskopické operace baze lební. Endoskopické chirurgické operace baze lební jsou i hlavní náplní jeho práce. Od roku 2005 vykonal více než tisíc endoskopických operací. Publikoval nebo je spoluautorem 26 recenzovaných článků v oblasti chirurgické léčby lézí baze a hlavně hypofyzárních adenomů. Od roku 2001, kdy publikoval první úspěšnou neuromodulaci pro bolest v České republice, již provedl více jak 70 těchto výkonů. Je spoluautorem šesti knih zabývajících se neurochirurgií a publikoval nebo je spoluautorem 30 recenzovaných článků v českých a zahraničních časopisech z oblasti chirurgického léčení bolesti a neuromodulace.

Studium MBA obhájil na téma “Vznik týmu 24 hodinové chirurgie pro extrémní podmínky”, LLM na téma “Výukový program traumatologie – právní možnosti” a DBA na téma “Využití prostředků zdravotní služby AČR pro humanitární účely”. Nyní je členem výzkumného záměru Univerzity Karlovy Progres Q35 na téma prevence poškození mozku a nefarmakologické ovlivnění bolesti.

PhDr. Denisa Manková, Ph.D.

PhDr. Denisa Manková, Ph.D.

PhDr. Denisa Manková, Ph.D. vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde rovněž získala titul Ph.D. v oboru klinická psychologie. Aktuálně působí jako výzkumný pracovník Centra výzkumu spánku a chronobiologie v NUDZ, kde působí jako vedoucí českého týmu mezinárodní studie COH-FIT. Dále pracuje jako odborný asistent na své alma mater, jako specialista na spánek ve společnosti MySenses, s.r.o. a jako manažer pro mezinárodní kongresy a konference. Specializuje se na chronobiologii, cirkadiánní preference a spánkovou hygienu. Byla řešitelkou, spoluřešitelkou a členkou týmu v několika grantových projektech a operačních programech MŠMT ČR. V roce 2014 obdržela cenu za nejlepší rukopis odborné monografie v oborech vyučovaných na FF UP za svou disertaci s názvem Cirkadiánní preference – rozdílný život ranních ptáčat a nočních sov.

MUDr. Tomáš Šebek

MUDr. Tomáš Šebek

Tomáš Šebek je všeobecný chirurg, který pracuje v pražské Nemocnici na Františku. Na první misi s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Později se do této země vrátil.

Dvakrát pracoval v traumacentru Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu. Lékařskou péči poskytoval také lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu. Celkem absolvoval s organizací šest misí, naposledy působil ve válkou zmítaném Jemenu. Svou zkušenost z misí popsal v blozích, které vyšly i knižně.

Vytvořil a spustil projekt pod názvem Portál uLékaře.cz, jedná se o alternativu on-line komunikace s lékaři v reálném čase.

Filip Maleňák

Filip Maleňák

Při studiu na Vysokém učení technickém v Brně vymyslel aplikaci, která měla jediný cíl – lokalizovat pacienta volajícího na tísňovou linku tak, aby ho záchranáři co nejrychleji našli a ošetřili. Ze studentského projektu vyvinul nástroj, který efektivním a technologicky revolučním způsobem přivolá první pomoc. Jeho aplikaci Záchranka už využívají zdravotnické záchranné služby a horské služby v České republice, Rakousku, Maďarsku a na slovenských horách. Ve volném čase se věnuje hlavně sportu – triatlonu, plavání, lyžování a skialpinismu. Ve svém okolí je považován za vizionáře a nezdolného optimistu.

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

Vedoucí katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Během více než 30leté kariéry v AČR prošel funkcemi od zdravotníka praporu po ředitele odboru vojenského zdravotnictví MO. Dlouhodobě se věnuje aplikaci nových trendů rozvoje medicíny do oblasti vojenského zdravotnictví. Je členem několika výzkumných týmů, např. NATO Development and Implementation of Autonomous Transport and Medical Systems for Casualty Evacuation, a pracovních skupin COMEDS Future Advisory Board (CFAB), Health Information Systems and Technology (HIST), Tele-Health Panel, Human Factors and Medicine Panel NATO Science & Technology Organization (STO HFM) a dalších. Zúčastnil se pěti zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Albánii, Kuvajtu, Iráku a Itálii. V posledně jmenované zastával pozici zdravotnického poradce velitele operace EUNAVFOR-MED Sophia. V roce 2012 byl jmenován hlavním odborníkem MO pro obor lékařská informatika a od roku 2020 je předsedou NATO Medical Exchange Requirements (Med-IER) Panel.

Mgr. Martin Mráz

Mgr. Martin Mráz

Cíleně se věnuje problematice interiérového akustického komfortu. Dlouhodobě spolupracuje s architekty, akustiky, investory a stavebníky na řešení vnitřních prostor veřejných i soukromých staveb. Motto: „Rádi Vám pomůže řešit interiérovou akustiku, ale rozhodnout se musíte Vy v jakém prostředí chcete pracovat, léčit, vyučovat, uzdravovat se nebo normálně každodenně žít“.

Ing. Iveta Králová

Ing. Iveta Králová

Vystudovala obor podniková ekonomika a management na Jihočeské univerzitě. Již 16 let pracuje ve společnosti Saint-Gobain Ecophon, která vyrábí a dodává akustické systémy. Iveta působila v logistice, marketingovém, obchodním oddělení a v současné době se věnuje rozvoji povědomí o prostorové akustice a jejím vlivu na lidské zdraví, chování a produktivitu. Přednáší na vysokých školách a pro odbornou veřejnost. Akustický koncept navrhuje především pro zdravotnické budovy, vzdělávací zařízení a kanceláře. Zastává názor, že budovy musíme vytvářet pro lidi a jejich potřeby, ne naopak.